Науково-дослідна тема "ДБ/34. Куб"
"Розробка математичних моделей для опису електронних властивостей надграток і структур з квантовими ямами на основі напівпровідників з вузькою забороненою зоною"

Науковий керівник: Рудавський Юрій Кирилович

Над темою проводиться дослідницька робота, основні етапи:

етап Н1-а (1 квартал 2000 р.) "Розрахунок енергетичного спектру домiшкових станiв в квантових ямах на основi вузькощiлинних напiвпровiдникiв".

етап Н2-б (2 квартал 2000 р.) "Розрахунок електронного спектру багатоелементних структур на основi квантових ям".

етап Н1-в (3 квартал 2000 р.) "Розрахунок електропровiдностi багатоелементних структур з квазiдвовимiрним електронним газом".

етап Н2-б (1 квартал 2001 р.) "Розрахунок холівської складової електропровідності для систем квазідвомірніх електронів".

етап Н2-a (2 квартал 2001 р.) "Розрахунок магнітоопору електронів в квантових ямах на основі вузькощілинних напівпровідників".

записки.
додано 23 липня 2001 р.