Томецька
 Світлана Іванівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент

    1951 р.н. На кафедрі вищої математики з 1978 року. Закінчила з відзнакою в 1973 році державний університет ім. Ів. Франка по спеціальності прикладна математика, і за розподілом була направлена на роботу у Львівську політехніку на кафедру прикладної математики. Спочатку працювала асистентом, з 1974 по 1978 роки навчалась в аспірантурі. Одружена, має двоє дітей.

     В 1982 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Двовимірні задачі стаціонарної теплопровідності і термопружності для прямолінійно-анізотропного тіла з порожниною", по спеціальності 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла. В 1990 році було присвоєно наукове звання доцента по кафедрі вищої математики.Науковий напрям:

Математичні моделі двовимірних задач стаціонарної теплопровідності і термопружності для тіл з включеннями і тріщинами


Навчальні курси:


Наукові статті та тези міжнародних конференцій:


Навчальні посібники:


Методичні розробки:


станом на жовтень 2011 року