Симовоник Ірина Борисівна
кандидат фізико-математичних наук, асистент


Наукові інтереси: обернені задачі для параболічних рівнянь з нелокальними та інтегральними умовами

Навчальні курси:


Наукові статті та тези міжнародних конференцій:


Методичні розробки:


станом на грудень 2014 року