Сохан Петро Львович
кандидат фізико-математичних наук, доцент
E-mail:   


Закінчив математичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка у 1983 р.

З 1983 р. по 1991р. працював інженером-математиком у Львівському філіалі Київського НДІ гідроприладів.

З 1994 р. працює у "Львівській політехніці". У 1994–2001 рр. – асистент, з 2001 р. по 2012 р. – доцент кафедри обчислювальної математики та програмування; з 2012 р.по даний час – доцент кафедри вищої математики. Вчене звання доцента отримав у 2003 р.

У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння на тему "Індукований узагальненим відокремленням змінних операційний метод розв'язання деяких крайових задач для систем рівнянь із частинними похідними".

Наукові інтереси: Крайові задачі для диференціальних рівнянь із частинними похідними.

Навчальні курси:


Наукові статті та тези міжнародних конференцій:


Навчальні посібники:


Методичні розробки:


станом на грудень 2014 року