Сало Тетяна Михайлівна
кандидат фізико-математичних наук, доцент
E-mail: salo_t@mail.ru


1999 р. – закінчила механіко-математичний факультет ЛНУ ім.І.Франка;
1999-2002 р. – навчалась в аспірантурі на кафедрі теорії функцій і теорії ймовірності ЛНУ ім.І.Франка;
2002 р. – захистила кандидатську дисертацію по спеціальності 01.01.01. – математичний аналіз на тему "Асимптотичні властивості цілих рядів Діріхле: оцінки виняткових множин у теоремах типу Вімана-Валірона";
2002-2004 р. – асистент кафедри вищої математики НУ "Львівська політехніка";
з 2004 р. – доцент кафедри вищої математики НУ "Львівська політехніка".

Опубліковано 35 наукових та 11 навчально-методичних праць, серед яких 2 навчальних посібники з грифом Міністерства освіти та науки України та 1 посібник з грифом Науково-методичної ради НУ "Львівська політехніка".

Наукові інтереси: цілі функції, ряди Діріхле.

Навчальні курси:


Наукові статті та тези міжнародних конференцій:


Навчальні посібники:


Методичні розробки:


станом на червень 2015 року