Пукач Петро Ярославович
доктор технічних наук, доцент
E-mail:   


Закінчив механіко-математичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка у 1990 р.

У 1990–93 рр. навчався в аспірантурі кафедри диференціальних рівнянь ЛНУ ім. Івана Франка.

В листопаді 1993 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння на тему "Крайові задачі для параболічних рівнянь та систем з виродженням".

Працює у "Львівській політехніці" з 1994 р. У 1994–1997 рр. – асистент, з 1997 р. по 2012 р. – доцент кафедри обчислювальної математики та програмування. З 2012 р. по 2015 р. – доцент кафедри вищої математики. З 2015 р. по даний час – професор кафедри вищої математики.

Вчене звання доцента отримав у 1999 р.

Наукові інтереси: Загальна теорія крайових задач для нелінійних еволюційних рівнянь та систем в необмежених областях. Математичні проблеми нелінійної механіки.

Навчальні курси:


Монографії:


Наукові статті:


Тези міжнародних конференцій:


Навчальні посібники:


Методичні розробки:


станом на грудень 2014 року