Пахолок Богдан Богданович
кандидат фізико-математичних наук, доцент
E-mail:   omp_pbb@polynet.lviv.ua


Закінчив математичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка у 1978 р.

В 1978–80рр. працював у Всесоюзному науково–дослідному інституті метрології вимірюючиx і керуючих систем.

З 1980р. по 1990р. працював на кафедрі вищої математики Львівського політехнічного інституту та навчався в аспірантурі.

В 1990р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння на тему "Квазідиференціальні рівняння з узагальненими функціями в коефіцієнтах та правій частині".

З 1991р. по 2002р. працював на кафедрі обчислювальної техніки та моделювання технологічних процесів Львівського лісотехнічного інституту. Вчене звання доцента отримав в 1996р.

Наукові інтереси: Диференціальні та квазідиференціальні рівняння та системи в просторах узагальнених функцій Шварца, Коломбо, мнемофункцій. Теорія інтегралу Рімана–Стільтьєса, Лебега– Стільтьєса, Хенстока–Курцвейла.

Навчальні курси:


Наукові статті:


Tези міжнародних конференцій:


Навчальні посібники:


Методичні розробки:


станом на грудень 2013 року