Обшта Анатолій Феліксович
доктор технічних наук, професор


Закінчив механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка у 1969 році за спеціальністю – математика.

Кандидат фізико-математичних наук з 27.02.1981 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій раді Одеського державного університету, диплом ФМ № 013791.

Доктор технічних наук з 4.07.2006 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій раді Національного університету “Львівська політехніка”, диплом ДД № 005126.

Вчене звання доцента кафедри обчислювальної математики та програмування присвоєно 12.10.1989 p. Атестат ДЦ № 015866.

Вчене звання професора кафедри обчислювальної математики та програмування присвоєно 24.12.2007 p. Атестат 12ПР №005224.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності:

Львівський політехнічний інститут:
з 15.11.1974 p. - асистент кафедри вищої математики;
з 01. 09.1976 р. – асистент кафедри обчислювальної математики та програмування;
з 04. 11.1981 р. – старший викладач кафедри обчислювальної математики та програмування;
з 11. 02.1987 р. – доцент кафедри обчислювальної математики та програмування;

Національний університет “Львівська політехніка”:
з 06. 10.2006 р. – професор кафедри обчислювальної математики та програмування; з 10.09.2008 р.до 30.01.2012 р. – завідувач кафедри обчислювальної математики та програмування;
з вересня 2012 р. - професор кафедри вищої математики.

Наукові інтереси: математичні проблеми неруйнівного контролю струмопровідних матеріалів: розробка та аналіз математичних моделей неруйнівного контролю, наближені методи розв’язування алгебраїчних, інтегральних та операторних рівнянь, дослідження та розв’язування обернених задач неруйнівного контролю, паралельне програмування.

Навчальні курси:


Монографії:


Наукові статті:


Tези міжнародних конференцій:


Авторські свідоцтва і патенти на винаходи:


Навчальні посібники:


Методичні розробки:


станом на грудень 2013 року