Нитребич Зіновій Миколайович
доктор фізико-математичних наук, професор,
завідувач кафедри

Закінчив математичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка у 1983 р.

В 1983–96 рр. працював в Інституті прикладних проблем механіки та математики НАН України.

В квітні 1990 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння на тему "Побудова розв'язків деяких задач для лінійних диференціальних рівнянь і систем, що допускають відокремлення змінних".

У лютому 2013 року захистив докторську дисертацію за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння на тему "Диференціально-символьний метод розв'язування задач для рівнянь із частинними похідними" (Інститут математики НАН України, м. Київ).

Працює у "Львівській політехніці" з 1993 р. У 1993–2012 рр. – доцент кафедри обчислювальної математики та програмування, з 2012 р. по 2013 р. – доцент кафедри вищої математики. З 2014 р. – професор кафедри вищої математики. .
Вчене звання старшого наукового співробітника отримав у 1993 році, звання доцента отримав у 1999 р., звання професора отримав у 2015 році.

Наукові інтереси Нитребича З.М. лежать у галузі теорії звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь із частинними похідними. Вони стосуються розробки та створення нового диференціально-символьного методу розв'язування крайових задач для рівнянь математичної фізики, основою якого є узагальнений метод відокремлення змінних.

Навчальні курси:


Монографії:


Наукові статті:


Tези міжнародних конференцій:


Навчальні посібники:


Методичні розробки:


станом на грудень 2014 року