Лозбень Віталій Леонідович
кандидат фізико-математичних наук, доцент


Наукові інтереси:   Рівняння математичної фізики. Теорія тонких ізотропних та анізотропних пластинок зі змінними коефіцієнтами тепловіддачі. Задачі термопружності.

Навчальні курси:


Наукові статті та тези міжнародних конференцій:


Методичні розробки:


станом на жовтень 2011 року