Крупка Зенон Іванович
кандидат фізико-математичних наук, доцент


     На кафедрі ВМ з 1986 року. У 1986 р. в Обчислювальному центрі АН СРСР (м. Москва) захистив кандидатську дисертацію на тему: "Применение рациональных аппроксимаций Паде в некоторых прикладных задачах физики и астрофизики".

Наукові інтереси:   Навчальні курси:


Наукові статті та тези міжнародних конференцій:


Навчальні посібники:


Методичні розробки:


станом на грудень 2013 року