Клапчук Мирослава Іванівна
кандидат фізико-математичних наук2000 — закінчила фізичний факультет ЛНУ (кафедра теоретичної фізики), спеціальність — фізик.
2001-2002—стажист-дослідник Національного університету "Львівська політехніка", участь у держбюджетній НДР.
2002– 2005 — аспірант Національного університету "Львівська політехніка".
2005— асистент кафедри вищої математики.
2007 — захист дисертаційної роботи "Стани електронегативних домішок в структурно невпорядкованих системах" (науковий керівник — проф. Рудавський Ю.К.) на здобуття наукового ступеня канд. фіз.–мат. наук за спеціальністю 01.04.02 — теоретична фізика.
2013 р.— старший викладач кафедри вищої математики.
2015 р.— доцент кафедри вищої математики.

Наукові інтереси:   квантова механіка, фізика конденсованих систем.

Навчальні курси:


Наукові статті та тези міжнародних конференцій:


Методичні розробки:


станом на грудень 2014 року