Ільків Володимир Степанович
доктор фізико-математичних наук, професор
E-mail:


Наукові інтереси: Крайові задачі для рівнянь із частинними похідними та диференціально-операторних рівнянь.

Розглядаються некоректні в сенсі Адамара задачі з двоточковими і багатоточковими умовами для рівнянь із частинними похідними та диференціально-операторних рівнянь, існування розв'язків яких пов'язано з проблемою малих знаменників.

Доводяться метричні теореми про оцінки малих знаменників знизу, на основі яких доводиться розв'язність задач у деяких шкалах функціональних просторів.Навчальні курси:


Монографії:


Наукові статті та тези міжнародних конференцій:


Навчальні посібники:


Методичні розробки:


станом на грудень 2014 року