Гошко Любомир Васильович
кандидат фіз.-мат. наук, доцент,
заступник завідувача кафедри

Наукові інтереси: Узагальнені дифузійні процеси та їх поведінка на поверхнях деяких областей.

Читаю курси: лінійна алгебра та аналітична геометрія, диференціальні рівняння, теорія ймовірностей та інші.

Методичні розробки
:

станом на кінець 2001 року
записки