| Національний університет "Львівська політехніка" |
Інститут прикладної математики та фундаментвльних наук|Кафедра вищої математики|

Людмила Анатоліївна Дорош

аспірантка кафедри вищої математики НУ "ЛП"

Персональні дані CV


Наукові публікації:

0) дипломна робота під керівництвом Г.В. Понеділка на тему: "Обчислення спектру і густини станів квантової частинки у випадковому потенціальному полі"
1) Rudavskii Yu., Ponedilok G., Dorosh L. Long-wave spin excitations in crystalline s-d models.//Condensed Matter Physics, 1998, \No~14, Vol~(1)13, pp.~145-150.
2) Рудавський Ю.К., Понедiлок Г.В., Дорош Л.А. Спектр і густина електронних станів невпорядкованої s-d моделі.//Вiсник ДУ "ЛП" - Прикладна математика, 1999, \No~364, Том~2, стор.~259-262.
3) Rudavskii Yu., Ponedilok G., Dorosh L. Electron density of states and spectrum of disordered s-d model. //Condensed Matter Physics, 2001, vol.~4, \No~1(25), pp.~141-148.
4) Rudavskii Yu., Ponedilok G., Dorosh L. Magnon Spin Excitation of Sructural Disordered S-D Model.// Book of abstracts of XIII International Congress of Mathematical Physics, 2000, p.20, CMP.P3.37
5) Рудавський Ю.К., Понедiлок Г.В., Дорош Л.А. Магнiтнi стани та спектр магнонних збуджень s-d моделi. //Фiзичний збiрник НТШ, т.~4, 2001, стор.~245-251.
6) Rudavskii Yu., Ponedilok G., Dorosh L. Electron states density and spectrum of disordered s-d model// Book of abstracts of workshop "Modern problems of Soft Matter theory", p.162, 27-31 Aug. 2000, Lviv.
7) Рудавський Ю.К., Понедiлок Г.В., Дорош Л.А. Магнетнi стани та спектр магнонних збуджень s-d моделi.// Матерiали II-го мiжнародного Смакулового симпозiуму: "Фундаментальнi i прикладнi проблеми сучасної фiзики", ст.66-68, 6-10 вересня, 2000р., Тернопiль.
.) дисертаційна робота на здобуття вченого ступіня кандидата фізико-математичних наук під керівництвом д.ф.-м.н., проф. Рудавського Ю.К. на тему: "Електронні та магнітні властивості спін-електронної моделі аморфних сплавів"

Службові координати:
Кафедра вищої математики НУ "ЛП"
Львів, вул. В. Невського, 5 4-й корпус НУ "ЛП", кім. 217 телефон:+380 322 398540
ще один
вул. Котляревького, 1 18-й корпус НУ "ЛП", кім. 8 телефон:+380322 721632(робочий)
E-mail:dorosh_luda@yahoo.com