Базилевич Лідія Євгенівна
доктор фізико-математичних наук, доцент


Закінчила механіко-математичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка у 1979 р.

У 1980–83 рр. навчалася в аспірантурі кафедри теорії функцій і функціонального аналізу ЛНУ ім. Івана Франка.

В листопаді 1988 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.01.04 – геометрія і топологія на тему "Селекції функції віддалі до компактів в евклідовому просторі".

По закінченні аспірантури працювала в ІППММ АН України; в 1995 році отримала звання старшого наукового співробітника.

Працює у "Львівській політехніці" з 1994 р спочатку на посаді асистента, потім – доцента кафедри обчислювальної математики та програмування. З 2012 р. по даний час – доцент кафедри вищої математики. Вчене звання доцента отримала у 2001 р.

Наукові інтереси:


Навчальні курси:


Наукові статті:


Tези міжнародних конференцій:


Навчальні посібники:


Методичні розробки:


станом на грудень 2013 року