Методично-організаційна робота

# методичні семінари

     Для забезпечення ефективної організації координації методично-організаційної роботи на кафедрі створена методична комісія з числа кваліфікованих викладачів (голова комісії - доц. Олексів І.Я.)

     При кафедрі облаштовано методичний кабінет, який знаходиться в кімнаті 217-IV.

Методично-організаційна робота на кафедрі вищої математики здійснюється за такими напрямками:

     На кафедрі ведеться робота з підготовки до друку навчально-методичної літератури для повного забезпечення навчального процесу методичними матеріалами.

     Для проведення модульних та семестрових контролів розроблено банк завдань, що періодично оновлюється відповідно до вимог навчального процесу.

     Кафедра вищої математики є опорною кафедрою для інженерно технічних вузив Західної України. Регулярно проводяться засідання опорної кафедри, обговорюються важливі питання викладання математики, методичного забезпечення.

План роботи методичного семінару кафедри ВМ на 2001-2002 рр.
1. Розгляд методичних матеріалів, підготовлених до видання. --

жовтень

2. В.К.Гануліч. П"єр Ферма - видатний французький математик --

листопад

3. М.М.Чип. Про поняття границі, похідної та інтеграла. --

грудень

4. І.О.Бобик, З.І.Крупка, Р.І.Квіт, І.Я.Олексів Про викладання теми "Транспортна задача" в курсі математичного програмування. --

лютий

Виданий конспект лекцій:
Бацевич  О.Ф., Сало Т.М."Диференціальні рівняння" // Курс лекцій для студентів базового напрямку "Електромеханіка", НУ "Львівська політехніка", 2007, 40 с.

записки.