Степко Тамара Олексіївна
науковий свіробітник НДЛ-34

     Після закінчення в 1966 р. Львівського політехнічного інституту за спіціальністю "Напівпровідникові прилади" працювала інженером технологом Томілінському заводі "Електронні прилади", в 1968-70 роках на
Львівському заводі "Полярон". З 1970 року працювала в національному держуніверситеті "Львівська
політехніка" на посадах інженера, молод. наук. свіроб., наук. співробітника. На кафедрі ВМ з 1993 року.

     Наукова тематики:

     Друкованих робіт: 28, статті.
     Авторські свідоцтва: 6.

записки