Петрів Юрій Іванович

Тематика досліджень:

Зарядові та магнітні стани водневих атомів, хемосорбованих на кристалічних і аморфних поверхнях

    1. Модель хемосорбції
    2. Наближення Хартрі-Фока. Випадок кристалічної поверхні
    3. Наближення Хартрі-Фока. Аморфна поверхня

Основні наукові результати:

  1. Проведено аналiз iснуючих моделей квантовомеханiчного явища хемосорбцiї атомiв на поверхнi кристалiчних i аморфних металiв та напiвпровiдникiв.

  2. Побудована узагальнена мiкроскопiчна модель хемосорбцiї водневоподiбних атомiв на поверхнi кристалiчних та аморфних систем.

  3. Розрахованi матричнi елементи iнтегралу перескоку електронiв, побудованого на хвильових функцiях рiзних поверхневих атомiв та на хвильових функцiях адатома та поверхневого атома.

  4. Розрахованi матричнi елементи iнтегралу перекриття, побудованого на хвильових функцiях рiзних поверхневих атомiв та на хвильових функцiях адатома та поверхневого атома.

Публікації:

станом на кінець 2001 року
записки