english koi8

Маркович Богдан Михайлович

Маркович Богдан Михайлович У 1994 році вступив на фізичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка, спеціальність - фізика, спеціалізація - теоретична фізика.
Тема дипломної роботи -
"Квазі-точно розв'язувані задачі у квантовій механіці",
науковий керівник - доц. Ткачук В. М.,
основні результати опубліковані у [1].

З 1999 року навчаюсь в аспірантурі Львівського національного університету "Львівська політехніка" на кафедрі вищої математики факультету прикладної математики.
Тема кандидатської дисертації -
"Метод функціонального інтегрування у статистичній теорії просторово-неоднорідних фермі-систем",
науковий керівник - проф. Костробій П. П.,
робота присвячена дослідженню розподілу електронної густини неоднорідних систем.

1. Журн. фіз. досл., 2000, т.4, №2, с.141-148,
"Поліномний підхід і точкові канонічні перетворення для побудови квазіточно розв'язуваних потенціялів
у квантовій механіці
"

2.
C
ond. Matt. Phys., v. 4, № 3(27), pp.407-430, 2001.
"Statistical theory of diffusion-reaction processes in the system metal-adsorbate-qas",
    
 P.P.Kostrobii, B.M.Markovych, Yu.K.Rudavski, M.V.Tokarchuk

3. 20th European Conference on Surface Science ECOSS-20, Krakow, Poland, September 4-7, 2001, Europhysics conference abstracts, v.251, p.103.
"Transport of adsorbates at metal surfaces: statistical theory of diffusion"
     P.P.Kostrobii, B.M.Marcovych, Yu.K.Rudavskii, and M.V.Tokarchuk


записки.