Зайончковський Владислав Войцех

12.04.1837 - 8.10.1898

Народився у галицькому містечку Стрижів (тепер у Польщі). Після закінчення гімназії в Жешові i Кракові студіював математику i фiзику в Ягеллонському університеті в Кракові, де й здобув у 1861 р. учений ступінь доктора філософії. Для поглиблення своїх знань у галузі математики виїжджає до Готтінгена, відтак - до Берліна і Відня, а повернувшись звідтіля, захистив у Кракові дисертацію на здобуття вченого звання приватного доцента математики.
У
1865-1872 pp. викладав вишу математику i аналітичну механіку у Головній варшавській школі, а в 1872 р. призначений звичайним професором математики Львівської Технічної академії. На цьому посту професор сконцентрував свою увагу на математичних науках i працював над розвитком Політехнічної школи, у якій у 1878-1879 і 1885-1886 навчальних роках обирався ректором. У 1887 р. очолив кафедру математики цієї школи.
Як член Крайової шкільної ради зробив чимало для удосконалення шкільних підручників. У
1872 р. обраний членом-кореспондентом. а в 1891 р. - дійсним членом Kpaківської Академії наук.
У наукових працях, які публікувалися у вітчизняній літературі, висвітлював світові здобутки у різних галузях математики. У його доробку - 20 наукових праць, серед яких -
"Теорія потенціальної функції" (1864); "Аналітична геометрія" (1884); "Основи вищої алгебри" (1884) тощо. Підготував історію політехнічної школи - Zajaczkowski W. С. К. Szkola politechniczna. Lwow. 1894. S.1 -170.
Похований на Личаківському цвинтарі.

Літ.: Czasopismo techniczne. 1898. № 20, Zajaczkowski W. C. K. Szhola politechniczna we Lwowie. S. 135.

записки
2001 рік