Володимир Левицький

31.12.1872 р. - 14.07.1956 р.

"Основоположник математичної культури нашого народу" - так назвав Володимира Левицького академік Михайло Кравчук. І мав на це право, бо саме В. Левицький піднімав у Галичині небосхил математичної культури на українському ґрунті. Він перший написав чисто фахову статтю з математики українською мовою, був незмінним редактором першого українського наукового часопису з природничих наук, перший підготував і опублікував матеріали до української термінології з математики, фізики, хімії, перший згуртував навколо себе математиків-українців для наукової роботи...

Народився Володимир Левицький у Тернополі в останній день 1872 р. у старій священицькій родині. З 1882 р. навчається у Золочівській, потім у Тернопільській гімназії. Влітку 1889 р. Левицькі переїздять до Львова, Володимир записується до польської гімназії Франца Йосифа, яку закінчує з відзнакою у 1890 р., і вступає до Львівського університету. Тоді він пише першу свою оригінальну працю "Про симетричні вираження вартостей функцій mod m", яку опублікував польською мовою у збірнику "Prace matematyczno-fizyczne" ( у перекладі П. Огоновського вийшла в "Записках НТШ", т.4,1894). Це була перша в історії фахова стаття з математики, надрукована українською мовою.

Результатом багаторічної роботи В.Левицького була публікація у 8 томі "Збірника" (
1902 р.) матеріалів до математичної термінології. Вони складалися з двох частин (елементарної та вищої математики) і охоплювали більше 2000 термінів.

У
1901 р. студіює математику у Геттінгемі (слухає курс лекцій Ф.Кляйна і Д. Гільберта), у Берліні (лекції Г.Шварца, Е.Ландау). На той час В.Левицький є автором понад 30 наукових статей.

Після закордонного стажування В.Левицький повертається до Львова, де відразу включається у громадське життя. Справа із створенням українського університету у Львові затягувалася. Щоб якимось чином компенсувати відсутність вищого навчального закладу, в основному стараннями проф. О. Колесси у
1907 р. було створено Товариство наукових викладачів ім. Петра Могили. Серед 13 фундаторів Товариства був і В.Левицький.

У
1920/21 р. В.Левицький викладає в Українській політехнічній школі. Читає вищу математику і вступ до космографії. У 1923 р. проти всіх урядовців-українців, що викладали в таємному університеті, влада наказала розпочати дисциплінарне слідство. Тому вже у вересні 1923 р. В.Левицький змушений припинити роботу в університеті. В цей час він віддає багато сил роботі в НТШ. В.Левицький був редактором "Збірника" від першого (1897 р.) і до останнього, 32 тому (1939 р.). З 1924 р. секція почала видавати журнал "Sitzungberichte", у котрому іноземними мовами друкуються повідомлення про діяльність секції і короткі математичні статті. Завдяки цим виданням секції, котрі розсилалися в обмін, бібліотека НТШ отримувала понад 100 поважних журналів з природничих наук всього світу.

14 липня 1956 р. В.Левицького не стало. Завдяки результатам своєї праці В.Левицький назавжди залишиться в історії української культури як основоположник математичної культури нашого народу.


детальніше читайте:


Літ.: Аксіоми для нащадків. Українські імена у світовій науці.Зб.нарисів / - Львівська істор.-просвіт. організ."Меморіал", 1992.-с.110..

записки.