Про навчання на кафедрі ВМ

Кафедра вищої математики - загальноосвітня кафедра університету,
здійснює:

 

# магістри
# бакалаври
# програми
# аспірантура

Рівень знань і уміння студентів з математичних дисциплін, які читаються кафедрою, визначаються за допомогою поточного контролю, модульних контролів, семестрових контролів (екзаменів та заліків). На кафедрі наявні фонди контрольних завдань, які використовуються для проведення відповідних контрольних заходів. Аналіз результатів модульних контролів та екзаменаційних сесій здійснюється групою контролю, обговорюються на засіданнях кафедри.

Для контролю якості викладання проводяться відкриті заняття, взаємовідвідування занять викладачами, контрольні відвідування занять завідувачем кафедри. На засіданнях кафедри проводиться аналіз проведених відкритих занять.

Своїх студентів кафедра не має (не є випускною).

При кафедрі працює аспірантура та докторантура.Основні дисципліни для бакалаврів (спеціалістів):

програма

факультет (напрямок)[семестр] *

лектор

Вища математика (лін.алг.та анал. геом., мат. аналіз)

ФЕМ(менеджмент), АРФ[I,II], ВІ(військовий інститут)[I,II,III,IV]

 Веселовська О.В., Білонога Д.М., Лозбень В.Л., Дячина О.П., Лазько В.А., Гануліч В.К.
Лінійна алгебра та аналітична геометрія

ЕЕФ[I], ЕМФ[I], ІБФ[I], МТФ[I], ТТФ[I], ФМАТ[I], ФТОР(харчова технологія та інженерія)[I], ФЕМ[I], ХТФ[I]

Томецька С.І., Кучмінська Л.Й., Уханська Д.В., Брикса М.С., Білонога Д.М., Гошко Л.В., Черемних Є.В., Гук В.М., Олексів І.Я., Крупка З.І., Сухорольський М.А.,Понеділок Г.В., Чип М.М., Слюсарчук О.З., Кісілевич В.В., Луцев Є.М., Дудник О.М.
Лінійна алгебра

КФ(комп'ютерна інженерія)[I](філологія)[II]

Микитюк О.А., Кучмінська Л.Й.
Математичний аналіз

ЕЕФ[I,II], ЕМФ[I,II], ІБФ[I,II], КФ(комп'ютерна інженерія)[I,II](філологія)[I], МТФ[I,II], ТТФ[I], ФМАТ[I,II], ФТОР(харчова технологія та інженерія)[II], ХТФ[I,II]

Мохонько А.З., Мандзинець І.В., Батюк Ю.Р., Уханська Д.В., Бродович М.Т., Тимошенко Н.М., Чип М.М., Мусій Р.С., Колісник В.М., Бушмакін В.М., Сорокатий М.І., Веселовська О.В., Коломієць В.О., Стасюк М.Ф., Дудник О.М., Сухорольський М.А., Клюйник І.Ф.
Диференціальні рівняння

КФ(комп'ютерна інженерія)[II], МТФ, ТТФ[II], ФЕМ(менеджмент)[II], ФМАТ[II], ХТФ[III], ІБФ[II], ЕМФ[II], ЕЕФ[II], МТФ[II], ФТОР(харчова технологія та інженерія)[III]

Томецька С.І., Кучмінська Л.Й.Барвінський А.Ф., Сорокатий М.І., Гошко Л.В., Тимошенко Н.М., Брикса М.С., Черемних Є.В., Рудавський Ю.К., Бродович М.Т., Швець Л.П., Клюйник І.Ф., Стасюк М.Ф., Кісілевич В.В., Луцев Є.М., Дудник О.М., Микитюк О.А.
Диф. рівняння та р. мат. фізики

ІБФ, ТТФ(будівництво)

 
Диференціальні рівняння та ряди

ФЕМ(економіка і підприємництво)[II]

Сухорольський М.А., Понеділк Г.В.
Теорія ймовірностей

ФЕМ(економіка і підприємництво)[I,IV](менеджмент)[III], ХТФ[III], ІБФ[III], ЕМФ[IV], ФТОР(харчова технологія та інженерія)[VI], ТТФ(автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології)[IV], КФ(комп'ютерна інженерія)[III]

Мохонько А.З., Барвінський А.Ф., Костробій П.П., Зашкільняк І.М., Швець Л.П., Куриляк І.Й., Гошко Л.В., Понеділок Г.В., Батюк Ю.Р., Микитюк О.А.
Математична статистика

 ВІ(військовий інститут)[III]

 Дячина О.П.
ТІМС

ЕМФ, ІБФ(будівництво), КФ(комп'ютерна інженерія), ТТФ(водні ресурси, енергетика)[III], ФТОР(харчова технологія)

 Кісілевич В.В., Луцев Є.М.
Математичне програмування

ФЕМ(менеджмент)[II](економіка і підприємництво)[III]

 Олексів І.Я., Крупка З.І., Куриляк І.Й.
Спец. розділи математики

ЕЕФ[III], ЕМФ[III], КФ(комп'ютерна інженерія)[III], МТФ[III], ФМАТ(прилади, інженерна механіка)[III]

 Костробій П.П., Чип М.М., Стасюк М.Ф., Мусій Р.С., Черемних Є.В., Лібацький Л.Л., Брикса М.С., Сорокатий М.І.
Математичні методи в хімії

ФТОР(технологія органічних речовин)[VI]

 Куриляк І.Й.
Функції комплексної змінної та інтегральні перетворення

ТТФ(автоматизація)

 
Рівняння в частинних похідних

ТТФ(водні ресурси)

 
ТФКЗ

ТТФ(автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології)[III]

 Слюсарчук О.З.
Мат. аналіз та основи ТФКЗ

ТТФ(будівництво)

 
Рівн. мат. фізики

 ТТФ(водні ресурси)[III]

 Коломієць В.О.


Математична підготовка магітрів:

факультет *

напрямок

Назва спецкурсу

викладач

МТФ

ОЛП, МТП Прикладні теорії механічних коливань Коломієць В.О.

ЕЕФ

ЕСН, СВЕ Теорія планування експерименту Черемних Є.В.

ТТФ

ТГВ Спеціальні розділи вищої математики за тематикою наукових досліджень Кісілевич В.В.

ТТФ

ТЕН, ТЕС Спеціальні розділи вищої математики Луців Є.М.

ІБФ

АДА Математична обробка результатів наукових досліджень Томецька С.І.

ЕЕФ

ЕМА
ЕАП
Вибрані розділи математики
Спеціальні розділи математики
Уханська Д.В.

ФМАТ

КГГ Прикладна теорія оптимальних процесів та параметрична оптимізація в автомобілебудуванні Слюсарчук О.З.


Навчальні програмиПлан навчального процесу на 2000-2001 р.Аспірантура та докторантура

Кандидатський іспит:
- основна програма - спеціальність 01.02.04 "теоретична фізика" - затверджено у 1999 р.
- додаткова програма- спеціальність 01.02.04 "теоретична фізика" (Інст.Фіз.Кон.Сис.) - від 1996 р.

Порядок проходження документів для захисту дисертації у спеціалізованих вчених радах університету - версія від 6.1999 ( Word97-варіант, облікова картка дисертації /Word97/ та форма-13 /Excell97/ ),
версія від 2001 (Word97-варіант)

Про затвердження порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань (постанова кабінету міністрів України від 28.6.1997 зі змінами від 05.08.1998)

Зразок кандидатської дисертації

( у форматі LaTeX - архів.rar /316 k, всі вихідні файли/, варіант для друку у форматі pdf /511 k/ )
... про дистанційне навчання

стаття 1 "Обучение через Интернет"
стаття 2 "Дистанционное обучение"


* - абревіатури факультетів:

АРФ - архітектурний ф-т
ІБФ - інженерно-будівельний ф-т
ЕМФ - електромеханічний ф-т
? - механіко-машинобудівний ф-т
ЕЕФ - електроенергетичний ф-т
МТФ - механіко-технологічнийф-т
ФЕМ - ф-т економіки і менеджменту
ФТОР - ?
ТТФ - теплотехнічний ф-т
ХТФ - хіміко-технологічний ф-т
КФ - комп'ютерний ф-т
ВІ - військовий інститут
? - підготовче відділення
? - магістерська підготовка

записки.