Посібник побудований згідно чинної програми підготовки інженерів-економістів та менеджерів на відповідних факультетах університетів та спеціалізованих вищих закладах освіти. Розділи посібника охоплюють частини лінійної алгебри та аналатичної геометрії, які застосовуються у математичних моделях мікро- та макроекономіки, задача соціології, теорії керування тощо. Для кожного розділу підібрані задачі та приклади різного рівня складності для аудиторної та самостійної роботи студентів.

      Рекомендується для студентів економічних спеціальностей вузів.

записки.