Дані методичні вказівки та завдання для студентів інженерно-економічних спеціальностей написані відповідно до діючої програми з курсу "Вища математика", яка включає важливі розділи лінійної алгебри, аналітичної геометрії і математичного аналізу.

      Мета видання - допомогти студентам неформально засвоїти ці розділи математики стосовно до вирішення економічних проблем. Методичні вказівки та завдання містять задачі з розділів: матриці та дії над ними, дослідження систем лінійних алгебраїчних рівнянь, векторної алгебри, аналітичної геометрії на площині та в просторі, дослідження алгебраїчних ліній другого порядку, границі функцій, похідні функцій, неозначені та означені інтеграли, дослідження на збіжність невласних інтегралів, диференціювання функцій двох змінних, метод найменших квадратів, екстремум функцій двох змінних, подвійні інтеграли.

      В теоретичних відомостях наводяться основні положення та формули. Для полегшення засвоєння нових понять приведені приклади з економічним змістом, це активізує творче мислення студентів і зумовлює інтерес до вибраної спеціальності.

записки.