Методичнi вказiвки з курсу вищої математики (частина 7) завершують цикл методичних розробок, пiдготовлених викладачами кафедри вищої математики для допомоги студентам заочної форми навчання. Тут вмiщено матерiал роздiлiв "Основи теорiї ймовiрностей" i "Елементи математичної статистики". Структура цих вказiвок така, як i в попереднiх частинах: представлена програма, список рекомендованої лiтератури. Матерiал роздiлений на окремi параграфи, що мiстять основнi теоретичнi вiдомостi, контрольнi запитання i завдання для самоперевiрки, приклади розв'язування задач. Подано набiр контрольних завдань, обов'язкових для розв'язання студентами.

записки.