Курс лекцій побудований відповідно до чинної програми підготовки інженерів-економістів та менеджерів на відповідних факультетах університетів та спеціалізованих вищих закладах освіти. Лекції охоплюють всі розділи лінійної алгебри та аналітичної геометрії, які застосовуються у математичних моделях мікро- та макроекономіки, задачах соціології, теорії керування тощо. До кожної лекції підібрані задачі та приклади різного рівня складності.

      Рекомендується для студентів економічних спеціальностей вузів.

записки.