Курс лекцiй побудований вiдповiдно до дiючої програми пiдготовки iнженерiв-економiстiв та менеджерiв на вiдповiдних факультетах унiверситетiв та спецiалiзованих вищих закладах освiти. До кожної лекцiї пiдiбранi задачi та приклади рiзного рiвня складностi.

записки.