Дана розрахунково-графiчна робота рекомендована для самостiйної роботи студентiв iнженерно-технiчних спецiальностей для закрiплення теоретичних знань i набуття вiдповiдних практичних навичок пiд час вивчення криволiнiйних та поверхневих iнтегралiв та теорiї поля.

Робота складаїться з трьох частин.

      У першу частину входить 75 основних теоретичних питань, передбачених програмою. Опанування їх необхiдне для успiшного розв'язання практичних задач. Пiд час захисту роботи студент повинен дати вiдповiдi на заданi питання.

      У другiй частинi наведенi основнi формули, а також детально розглянутi типовi задачi, щоб допомогти студенту самостiйно оволодiти методами їх розв'язання.

      Третя частина, в якiй наведенi розрахунковi завдання, складаїться iз 12 завдань.

      Першi двi частини ї загальними для всiх студентiв. Iз третьої частини кожен студент вибираї свiй варiант i повинен розв'язати 12 задач.

записки.