Дані методичні вказівки для самостійної роботи студентів інженерно-технічних спеціальностей укладені відповідно до діючої програми з курсів "Вища математика" та "Математичний аналіз", які включають розділ "Функції декількох змінних".

      Мета видання - допомогти студентам неформально засвоїти цей розділ математики. В методичних вказівках подається ретельний виклад теоретичної частини та її застосування до розв'язання типових завдань. Розв'язані приклади розвивають у студентів навики та вміння у вирішенні поставлених проблем, допоможуть їм оволодіти методами практичної роботи, навчитись застосовувати вивчений матеріал у дальшій своїй діяльності.

      Дана методична робота може слугувати посібником для студентів стаціонарної, заочної форм навчання та для екстернату.

записки.